КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВИ-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ