О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности