Документа

Решење о утврђивању цене исхране у боравку и цене ужине

PDF icon Решење о утврђивању цене исхране у боравку и цене ужине

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ИСХРАНЕ У БОРАВКУ И ЦЕНЕ УЖИНЕ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

PDF icon РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ИСХРАНЕ У БОРАВКУ И ЦЕНЕ УЖИНЕ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

Правилник о употреби мобилног телефона

File Правилник о употреби мобилног телефона

П Р А В И Л Н И К О ПОХВАЉИВЉЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДУШАН РАДОВИЋ''

Microsoft Office document icon П Р А В И Л Н И К О ПОХВАЉИВЉЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДУШАН РАДОВИЋ''

План

PDF icon План

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОШ ''ДУШАН РАДОВИЋ'' НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

Office spreadsheet icon ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОШ ''ДУШАН РАДОВИЋ'' НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

Табела за салу

File Табела за салу

ЈАВНИ ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп фискултурних сала

File ЈАВНИ ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп фискултурних сала

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Microsoft Office document icon ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

File ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Правилник о изменама и допуни правилника о школском календару

PDF icon Правилник о изменама и допуни правилника о школском календару

План јавних набавки за 2021. годину

Plain text icon План јавних набавки за 2021. годину

ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020

Office spreadsheet icon ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020

О Д Л У К А о додели уговора

File О Д Л У К А о додели уговора

ОДГОВОР

Microsoft Office document icon ОДГОВОР

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ

Microsoft Office document icon ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ- НАБАВКА РАДОВА

Microsoft Office document icon ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ- НАБАВКА РАДОВА

Pages