Документа

Табела за салу

File Табела за салу

ЈАВНИ ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп фискултурних сала

File ЈАВНИ ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп фискултурних сала

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Microsoft Office document icon ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

File ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Правилник о изменама и допуни правилника о школском календару

PDF icon Правилник о изменама и допуни правилника о школском календару

План јавних набавки за 2021. годину

Plain text icon План јавних набавки за 2021. годину

ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020

Office spreadsheet icon ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020

О Д Л У К А о додели уговора

File О Д Л У К А о додели уговора

ОДГОВОР

Microsoft Office document icon ОДГОВОР

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ

Microsoft Office document icon ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ- НАБАВКА РАДОВА

Microsoft Office document icon ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ- НАБАВКА РАДОВА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВИ-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВИ-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Microsoft Office document icon ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Microsoft Office document icon ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА о додели уговора

File ОДЛУКА о додели уговора

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности

File О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности

Pages