ОДЕЉЕЊСКА СТАРЕШИНСТВА

 

ОДЕЉЕЊСКА СТАРЕШИНСТВА -  разредна  настава 2022/2023.

Ред број.

Име и презиме

Одељењско

старешинство

1.    Т.

Јелица Радак

I-1

2.    Т.

Душка Булик

I-2

3.    Ч.

Олгица Стојимировић

I-3

4.    Ч.

Весна Медић

I-4

5.    Ч.

Тања Копривица

I-5

6.    В.

Халина Гроховска Вучићевић

I-6

7.    В.

Марија Јовановић

I-7

 8.    В.

Бранислава Лукић

I-8

9.   Т.

Снежана Пајић

II-1

10. Т.

Сања Савић Миљевић

II-2

 11. Ч.

Марија Јеремијић

II-3

 12.  Ч

Марко Јукић

II-4

13.  В.

Јулијана Вуксан

II-5

14.  В.

Славица Јакшић

II-6

15.  В.

Гордана Гутаи

II-7

16.  В.

Душанка Јукић

II-8

17.  Т.

Оливера Станић

III-1

18.  Ч.

Љубица Матијевић

III-2

19.  Ч.

Ана Крстић

III-3

20.  Ч.

Биљана Вуковић

III-4

21.  В.

Драгана Вулетин Фалуши

III-5

22.  В.

Татјана Тодоровић

III-6

23.  В.

Оливера Марић

III-7

 24.  Т.

Марија Љубојевић

IV-1

25.  Ч.

Ружица Савановић

IV-2

26.  Ч.

Рената Јевтић

IV-3

27.  Ч.

Биљана Јововић

IV-4

28.  В.

Бранка Шеперац

IV-5

29.  В.

Милена Малчић

IV-6

 30.  В.

Марија Чекић

IV-7

 

ОДЕЉЕЊСКА СТАРЕШИНСТВА – предметна настава 2022/2023.

Ред.     

Број

Име и презиме

                                                 

Одељењско

старешинство

1.   Т.

Радослав Јовановић

V-1

2.   Ч.

Мира Чеканац Јаковљев

V-2

3.   Ч.

Драгана Соколовић

V-3

4.   Ч.

Светлана Мунћан

V-4

5.   В.

Вера Лопушина

V-5

   6.   В.

Сандра Терзић

V-6

7.   В.

Марија Мандић Радека

V-7

8.   В.

Јелена Галић Стевановић

V-8

9. Т.

Дејан Радека

VI – 1

10. Ч.

Душанка Бабић

VI– 2

11. Ч.

Сања Лаловић

VI– 3

12. Ч.

Драгана Лончар

VI– 4

13. Ч.

Нада Првуловић

VI– 5

14. В.

Маријана Поповић

VI– 6

15. В.

Сандра Антић

VI– 7

16. В.

Слободанка Перковић

VI– 8

   17. В.

Зорица Гуцунски

VI– 9

18. Т.

Данка Јовановић

VII– 1

19. Ч.

Марина Буразин

VII– 2

20. Ч.

Марија Урач

VII –3

21. Ч.

Златица Косановић

VII –4

22. Ч.

Светлана Јаковљевић

VII –5

23. В.

Маја Стојановић

VII – 6

24. В.

Биљана Оравец

VII – 7

25. В.

Бранкица Николић

VII – 8

26. Т.

Алфред Келемен

VIII – 1

   27. Ч.

Слободан Ковачев

VIII – 3

28. Ч.

Јасна Радишић

VIII – 4

29. Ч.

Ања Беговић

VIII – 5

30. Ч.

Дарко Ждралић

VIII–  6

31. В.

Снежана Радић

VIII – 7

32. В.

Оливера Вајда

VIII – 8

33. В.

Драгослав Биочанин

VIII – 9