Наставници

Име и презиме

Назив радног места

Јелена Билић

Вероучитељ

Зиљкић Мухамед

Вероучитељ

Мате Елеонора

Вероучитељ

Стеван Станић

Вероучитељ

Келемен Алфред

Наставник ТиО

Секулић Бојана

Наставник ТиО

Терзић Сандра

Наставник ТиО

Аврамовић Елвира

Наставник  у боравку

Јовановић Радослав

Наставник биологије

Косановић Златица

Наставник биологије

Првуловић Нада

Наставник биологије

Токин Маријана

Наставник биологије

Антић Сандра

Наставник географије

Карапанџин Данијела

Наставник географије

Рончевић Биљана

Наставник географије

Јурешић Ружица

Наставник грађанског васпитања

Вовчук Драгана

Наставник енглеског ј.

Гашић Татјана

Наставник енглеског ј.

Копитовић Љиљана

Наставник енглеског ј.

Михајловић Биљана

Наставник енглеског ј.

Прцовић Жељка

Наставник енглеског ј.

Радић Снежана

Наставник енглеског ј.

Ковачев Слободан

Наставник информатике и рачунарства

Ковачевић Олгица

Наставник историје

Мандић Радека Марија

Наставник историје

Радека Дејан

Наставник историје

Балог Биљана

Наставник ликовне културе

Павловић Мирјана

Наставник ликовне културе

Перковић Слободанка

Наставник ликовне културе

Томић Војин

Наставник Математика

Вајда Оливера

Наставник математике

Ждралић Дарко

Наставник математике

Јованић Наташа

Наставник математике

Ковачевић Ана

Наставник математике

Николић Бранкица

Наставник математике

Савић Снежана

Наставник математике

Добановачки Милан

Наставник музичке културе

Оравец Биљана

Наставник музичке културе

Протић Снежана

Наставник музичке културе

Јовановић Адријана

Наставник музичке културе

Банић Душка

Наставник разредне наставе

Бујић Снежана

Наставник разредне наставе

Вуковић Биљана

Наставник разредне наставе

Вуксан Јулијана

Наставник разредне наставе

 Вулетин Фалуши Драгана

Наставник разредне наставе

Вучковић Данка

Наставник разредне наставе

Гроховска Вућичевић Халина

Наставник разредне наставе

Гутаи Гордана

Наставник разредне наставе

Јаворац Душица

Наставник разредне наставе

Јакшић Славица

Наставник разредне наставе

Јевтић Рената

Наставник разредне наставе

Јеремијић Марија

Наставник разредне наставе

Јовановић Марија

Наставник разредне наставе

Јововић Биљана

Наставник разредне наставе

Јукић Душанка

Наставник разредне наставе

Јукић Марко

Наставник разредне наставе

Копривица Тања

Наставник разредне наставе

Крстић Ана

Наставник разредне наставе

Лукић Бранислава

Наставник разредне наставе

Љубојевић Марија

Наставник разредне наставе

Малчић Милена

Наставник разредне наставе

Марић Оливера

Наставник разредне наставе

Матијевић Љубица

Наставник разредне наставе

Медић Весна

Наставник разредне наставе

Пајић Снежана

Наставник разредне наставе

Радак Јелица

Наставник разредне наставе

Савановић Ружица

Наставник разредне наставе

Савић Миљевић Сања

Наставник разредне наставе

Станић Оливера

Наставник разредне наставе

Стојимировић Олгица

Наставник разредне наставе

Тодоровић Татјана

Наставник разредне наставе

Чекић Марија

Наставник разредне наставе

Шеперац Бранка

Наставник разредне наставе

Бобинац Јасмина

Наставник разредне наставе у бор.

Буразин Марина

Наставник руског ј.

Бабић Душанка

Наставник руског ј.

Јаковљев Оља

Наставник русинског ј.

Кукучка Супекова Марија

Наставник словачког ј.

Галић Стевановић Јелена

Наставник српског ј.

Гуцунски Зорица

Наставник српског ј.

Лопушина Вера

Наставник српског ј.

Мајсторовић Живанка

Наставник српског ј.

Мунћан Светлана

Наставник српског ј.

Поповић Маријана

Наставник српског ј.

Убипарип Биљана

Наставник српског ј.

Лаловић Сања

Наставник српског ј. - библиотекар

Јовановић Данка

Наставник српског ј.

Бојић Мирјана

Наставник физике

Живковић Силвана

Наставник физике

Биочанин Драгослав

Наставник физичког

Кајиш Јасна

Наставник физичког

Кисачанин Милан

Наставник физичког

Милошевић Светислав

Наставник физичког

Митровић Марија

Наставник физичког

Ердељан Станић Олга

Наставник француског

Зељковић Гордана

Наставник француског

Лончар Драгана

Наставник хемије