Стручна служба

ПСИХОЛОГ

Бранислава Јевтић

Слађана Марковић

 

ПЕДАГОГ

Ружица Јурешић

 

ДЕФЕКТОЛОГ

Невена Стојановић   

 

ПЕДАГОШКИ АСИСТЕНТ

Зорица Калањош