Тимови

Комисија за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба

 • Марко Јукић
 • Оливера Вајда
 • Сандра Терзић

КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ПОДРУЧЈЕ

Комисија за културну делатност и маркетинг

 • Живанка Мајсторовић, професор српског језика-координатор
 • Славољупка Михајловић, директор школе
 • Халина Гроховска Вучићевић, професор разредне наставе
 • Сања Лаловић, професор српског језика 
 • Марија Љубојевић, професор разредне наставе
 • Марија Мандић Радека, професор историје     
 • Снежана Протић, професор музичке културе           
 • Слободан Ковачев, професор информатике и рачунарства        

Сајт  школе

 • Слободан Ковачев, професор информатике и рачунарства

Организовање спорстких такмичења                                   

 • сви наставници физичког васпитања                                                            

Млади горани и еколози                                                         

 • Нада Првуловић, професор биологије                                                                 
 • Мирјана Папић, професор физике
 • Биљана Вуковић, професор разредне наставе                                                                  

Информатичка  секција                               

 • Сандра Терзић, проф.техничког и информатичког образовања                                                                                          

Ученички  парламент                                                                                                                                       

 • Драгана Поповић,професор енглеског језика-координатор
 • Мирјана Папић, професор физике,
 • Ружица Јурешић, наставник грађанског васпитања                                                                                                                                                                                           

Црвени крст                                                                  

 • Биљана Јововић, професор разредне наставе-координатор                                     
 • Милена Малчић, наставник разредне наставе
 • Данка Вучковић, наставник разредне наставе
 • Златица Косановић, професор биологије
 • Радослав Јовановић, професор биологије

ОСТАЛА   ЗАДУЖЕЊА

Комисија за преглед матичних књига

 • Војин Томић, професор  математике
 • Љиљана Копитовић,професор енглеског језика
 • Ковачевић Олгица, професор историје
 • Жељка Прцовић, професор енглеског језика
 • Зорица Гуцунски,  професор српског језика                      

Израда распореда часова

 • Оливера Вајда, професор математике

Дечји савез

 • Бранка Шеперац,проф.разредне наставе-координатор                     
 • Марко Јукић, проф.разредне наставе
 • Биљана Оравец, професор музичке културе

Комисија за уређење ентеријера и дворишта

 • Бранислава Јевтић, психолог школе
 • Гордана Гутаи ,професор разредне наставе
 • Слободанка Перковић, професор ликовне културе
 • Мирјана Павловић, професор ликовне културе
 • Зорица Калањош, педагошки асистент
 • Сања Савић Миљевић, професор разредне наставе
 • Тања Копривица, професор разредне наставе
 • Мирослава Јанковић, професор разредне наставе
 • Нада Михајловић Живковић, професор српског језика
 • Снежана Протић, професор музичке културе
 • Душица Јаворац, наставник разредне наставе
 • Сања Лаловић, професор српског језика

Вођење записника Наставничког већа                    

 • Маријана Поповић, проф.српског језика 

Вођење летописа школе

 • Сања Лаловић,проф.српског језика

Разглас                                                                            

 • Слободан Ковачев, професор информатике и рачунарства
 • Алфред Келемен, професор техничког и информатичког образовања                                                                        

Библиотека                                                                    

 • Душица Јаворац, наставник разредне наставе                                                                 
 • Сања Лаловић, професор српског језика
 • Нада Михајловић Живковић, професор српског језика
 • Марија Божић, професор српског језика

Попис основних средстава (инвентара)                   

 • Марија Љубојевић, професор разредне наставе (Велебитска)                                                                                        
 • Вера Лопушина, професор српског језика (Велебитска)
 • Бранкица Николић, професор математике(Велебитска)                                                                                                  
 • Снежана Пајић, професор разредне наставе (Темеринска)                                             
 • Наташа Јованић,  професор математике (Темеринска)    
 • Оливера Станић, професор разредне наставе (Темеринска)                                                     
 • Снежана Савић професор математике, (Ченејска)
 • Ана Ковачевић, професор математике (Ченејска)
 • Драгослав Биочанин, професор физичког васпитања (Ченејска)
 • Рената Јевтић, професор разредне наставе (Ченејска)

Meнтори                                                                           

 • Јелена Куриџа, педагог школе, по потреби у току године                                                   

Приредбе

 • Професори српског језика  
 • Снежана Протић, професор музичке културе
 • Биљана Оравец, професор музичке културе
 • Професори разредне наставе
 • Вероучитељи

Стручни тим за развојно планирање

 • Славољупка Михајловић, директор школе
 • Оливера Вајда, помоћник директора
 • Бранислава Јевтић, психолог школе
 • Зорица Гуцунски, професор српског језика
 • Марија Мандић Радека, професор историје
 • Татјана Тодорчевић, професор физичког васпитања
 • Рената Јевтић, професор разредне наставе
 • Милана Борковић, професор руског језика
 • Представник Ученичког парламента
 • Представник Савета родитеља
 • Представник Школског одбора
 • Секретар школе

Тим за професионалну оријентацију:

 • Бранислава Јевтић, психолог школе-координатор
 • Јелена Куриџа, педагог школе
 • Зорица Калањош, педашки асистент
 • Одељењске старешине VIII разреда
 • Одељењске старешине VII разреда

Тим за праћење наставе и увођење иновација:

 • Славољупка Михајловић,директор школе
 • Оливера Рацић,помоћник директора
 • Оливера Вајда, помоћник директора
 • Халина Граховски Вучићевић, помоћник директора
 • Јелена Куриџа,педагог школе
 • Бранислава Јевтић, психолог школе
 • Весна Медић, професор разредне наставе
 • Љубица Матијевић, професор разредне наставе
 • Оливера Станић,професор разредне наставе
 • Гордана Гутаи,професор разредне наставе
 • Марина Буразин,професор руског језика
 • Силвана Живковић,професор физике
 • Војин Томић, професор математике
 • Дејан Радека, професор историје

Стручни тим за инклузивно образовање:

 • Ардита Рамадани, дефектолог школе-координатор
 • Бранислава Јевтић, психолог школе
 • Оливера Рацић, помоћник директора
 • Ана Крстић, професор разредне наставе
 • Татјана Тодоровић, професор разредне наставе
 • Сања Савић Миљевић, професор разредне наставе
 • Марија Јеремијић, професор разредне наставе
 • Мирослава Јанковић, професор разредне наставе
 • Бранислава Лукић, професор разредне наставе
 • Алфред Келемен, професор техничког и информатичког образовања
 • Светлана Мунћан, професор српског језика
 • Олга Ердељан, професор француског језика
 • Ана Ковачевић, професор математике
 • Слободан Ковачев, професор информатике и рачунарства
 • Снежана Радић, професор енглеског језика

Чланови тима за самовредновање:

 • Оливера Рацић, помоћник директора-координатор
 • Слађана Марковић, психолог школе
 • Дарко Ждралић,професор математике
 • Марија Јовановић, професор разредне наставе
 • Јулијана Вуксан, професор разредне наставе
 • Бранкица Николић, професор математике
 • Снежана Савић, професор математике
 • Председник/потпредседник Школског одбора
 • Председник Савета родитеља

Тим за заштиту ученика од насиља злостављања и занемаривања:

 • Славољупка Михајловић, директор школе
 • Јелена Куриџа, педагог школе-координатор
 • Олгица Стојимировић, професор разредне наставе
 • Оливера Станић, професор разредне наставе
 • Бранка Шеперац, професор разредне наставе
 • Драгослав Биочанин, професор физичког васпитања
 • Светислав Милошевић, професор физичког васпитања
 • Дејан Радека, професор историје
 • Гордана Зељковић, професор француског језика
 • Сандра Терзић, професор техничког и информатичког образовања
 • Секретар школе
 • Председник Школског одбора
 • Председник Савета родитеља

Тим за заштитну мрежу (интерна мрежа)

 • Славољупка Михајловић, директор школе
 • Јелена Куриџа, педагог школе-координатор
 • Олгица Стојимировић, професор разредне наставе
 • Оливера Станић, професор разредне наставе
 • Бранка Шеперац, професор разредне наставе
 • Драгослав Биочанин, професор физичког васпитања
 • Светислав Милошевић, професор физичког васпитања
 • Дејан Радека, професор историје
 • Гордана Зељковић, професор француског језика
 • Сандра Терзић, професор техничког и информатичког образовања
 • Представник Ученичког парламента
 • Техничко особље
 • Секретар школе
 • Председник Школског одбора
 • Председник Савета родитеља

Тим за кризне ситуације

 • Бранкица Николић, професор математике
 • Оливера Вајда, професор математике
 • Оливера Станић, професор разредне наставе
 • Јелена Галић Стевановић, професор српског језика
 • Ана Ковачевић, професор математике
 • Снежана Савић, професор математике

Тим за превенцију осипања ученика

 • Оливера Вајда-помоћник директора,
 • Слађана Марковић- психолог школе,
 • Јелена Куриџа- педагог школе,
 • Зорица Калањош-педагошки асистент,
 • Гордана Зељковић-наставник француског језика и члан школског одбора,
 • Злата Косановић- наставник биологије и члан школског одбора,
 • Сандра Терзић-наставник технике и технологије и члан школског одбора,
 • Дејан Радека-наставник историје и председник синдиката,
 • Рената Јевтић-председник актива учитеља и учитељ 4.разреда,
 • Биљана Јововић-учитељ 4.разреда,
 • Бранка Шеперац-учитељ 4.разреда,
 • Мирослава Јанковић-учитељ 4.разреда,
 • Данка Јовановић-учитељ 4.разреда,
 • Ружица Савановић-учитељ 4.разреда,
 • Милена Малчић-учитељ 4.разреда,
 • Марија Љубојевић-учитељ 4.разреда,
 • Марија Чекић-учитељ 4.разреда,
 • Марија Мандић-Радека- наставник историје,
 • Живанка Мајсторовић-наставник српског језика,
 • Оливера Марић-учитељ 3.разреда,
 • Татјана Тодорчевић-наствник физичког васпитања,
 • Бранкица Николић-наставник математике,
 • Ненад Ердељан-председник Школског одбора,
 • Огњана Старовић -председник Савета родитеља.

Тим за стручно усавршавање запослених

 • Оливера Рацић-помоћник директора
 • Халина Гроховска Вучићевић-помоћник директора
 • Слађана Марковић-психолог школе
 • Марија Јовановић-професор разредне наставе
 • Сања Савић Миљевић-професор разредне наставе
 • Ана Крстић-професор разредне наставе
 • Мирослава Јанковић-професор разредне наставе
 • Рената Јевтић-председник Актива разредне наставе
 • Ана Ковачевић-професор математике
 • Сандра Антић-професор географије
 • Нада Првуловић-професор биологије
 • Марија Мандић Радека-професор историје
 • Маријана Поповић-професор српског језика
 • Мирјана Папић-професор физике
 • Снежана Протић-професор музичке културе
 • Сандра Терзић-професор техничког и информатичког образовања
 • Татјана Тодорчевић-професор физичког васпитања
 • Слободанка Перковић-професор ликовне културе
 • Драгана Поповић -професор енглеског језика
 • Драгана Лончар-професор хемије