Истраживање на тему - Професионалне намере ученика завршног разреда

У оквиру наставе  Грађанског васпитања ученици осмог разреда су осмисли и реализовали истраживање на тему Професионалне намере ученика завршног разреда.

Предмет овог истраживања је самопроцена ученика о професионалним намерама након завршетка основношколског образовања. 
Анализом одговора  смо  закључили да ученици завршних разреда основне школе планирају наставак школовања. Схватају важност  правилног избора будућег занимања, имају позитивна очекивања у погледу запошљавања  и  носе са собом лепе успомене на њихово школовање.

Profesionalne namere učenika završnog razreda 23 24.docx