ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ЧИЈА ЋЕ ДЕЦА ПОХАЂАТИ ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом и препорукама надлежних институција и органа, родитељи чија су деца укључена у продужени боравак и у одељења целодневне наставе у обавези су да доставе школи потврду издату од стране послодавца којом доказују да послове морају да обављају у седишту или другим пословним и
организационим јединицама. Потврда треба да садржи и контакт послодавца.

Потврду треба доставити до 3.септембра 2020.године у секретаријат школе или путем маилa - dusanradns@gmail.com
О почетку рада боравка бићете правовремено обавештени.

Директор школе
Славољупка Михајловић,проф.