Обавештење за ученике, родитеље и запослене

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за образовање, прописе,

управу и националне мањине – националне заједнице

 

Предлог плана надокнаде пропуштеног образовно-васпитног рада

 

Сагласно одлуци Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице број: 128-61-12/2020-01 од 11.2.2020. године, која је донета по препоруци Покрајинског секретаријата за здравство и Института за јавно здравље Војводине, због епидемије грипа, настава је обустављена у свим установама основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у периоду од 12. до 21. фебруара 2020. године (7 радних дана).

Дописом Покрајинског секретаријата за образовање, прописе,управу и националне мањине – националне заједнице број: 128-61-12/2020-01 од 11.2.2020. године школа је обавезна да састави план надокнаде пропуштеног образовно-васпитног рада за дати период и да исти достави Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине –националне заједнице.

         У сарадњи са свим директорима основних школа на територији Општине Нови Сад, водећи се релевантним законским одредбама а са циљем да обезбедимо квалитетну надокнаду пропуштеног рада и да не оптеретимо ученике, предлажемо следећи план надокнаде у периоду од 25.2.2020. до 31.5.2020. године:

 

Прва недеља надокнаде од 25.2. до 28.2.2020. године: извршиће се надокнада  првог часа по редовном  дневном распореду часова тако што ће први час трајати 60 минута и уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (у електронској форми) као два часа.(1.и 2.час по реду, а затим се упис часова помера за једну рубрику).

 

Друга недеља надокнаде од 03.3. до 06.3. 2020. године: извршиће се надокнада  другог часа по редовном дневном распореду часова тако што ће други час трајати 60 минута и уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (у електронској форми) као два часа. (2.и 3.час по реду, а затим се упис часова помера за једну рубрику).

 

Трећа недеља надокнаде од 10.3. до 13.3.2020. године: извршиће се надокнада  трећег часа по редовном  дневном распореду часова тако што ће трећи час трајати 60 минута и уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (у електронској форми) као два часа. (3.и 4.час по реду, а затим се упис часова помера за једну рубрику).

 

Четврта недеља надокнаде од 17.3. до 20.3.2020. године: извршиће се надокнада  четвртог часа по редовном  дневном распореду часова тако што ће четврти час трајати 60 минута и уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (у електронској форми) као два часа. (4.и 5.час по реду, а затим се упис часова помера за једну рубрику).

 

 

Пета недеља надокнаде од 24.3. до 27.3.2020. године: извршиће се надокнада  петог часа по редовном  дневном распореду часова тако што ће пети час трајати 60 минута и уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (у електронској форми) као два часа. (5.и 6.час по реду, а затим се упис часова помера за једну рубрику).

 

Шеста недеља надокнаде од 31.3. до 03.04.2020. године: извршиће се надокнада  шестог часа по редовном  дневном распореду часова предметне наставе тако што ће шести час трајати 60 минута и уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (у електронској форми) као два часа. (6.и 7.час по реду).

 

У овом периоду надокнадиће се четири радна, наставна дана, уторак, среда, четвртак и петак.

Након пролећног распуста од 21.4. до 31.5.2020. године надокнадиће се преостали часови сажимањем градива.

 

распоред звоњења за прву недељу надокнаде 25.2.-28.2.2020.

часови

 

 

1.

07:45-08:45

13:45-14:45

2.

08:50-09:35

14:50-15:35

 

велики одмор 20 минута

3.

09:55-10:40

15:55-16:40

4.

10:45-11:30

16:45-17:30

5.

11:35-12:20

17:35-18:20

6.

12:25-13:10

18:25-19:10

7.

13:15-14:00

19:15-20:00

 

распоред звоњења за другу недељу надокнаде 03.3.-06.3.2020.

часови

 

 

1.

07:45-08:30

13:45-14:30

2.

08:35-09:35

14:35-15:35

 

велики одмор 20 минута

3.

09:55-10:40

15:55-16:40

4.

10:45-11:30

16:45-17:30

5.

11:35-12:20

17:35-18:20

6.

12:25-13:10

18:25-19:10

7.

13:15-14:00

19:15-20:00

 

распоред звоњења за трећу недељу надокнаде 10.3.-13.3.2020.

часови

 

 

1.

08:00-08:45

14:00-14:45

2.

08:50-09:35

14:50-15:35

 

велики одмор 15 минута

3.

09:50-10:50

15:50-16:50

4.

10:55-11:40

16:55-17:40

5.

11:45-12:30

17:45-18:30

6.

12:35-13:20

18:35-19:20

7.

13:25-14:10

19:25-20:10

 

 

 

распоред звоњења за четврту недељу надокнаде 17.3.-20.3.2020.

часови

 

 

1.

08:00-08:45

14:00-14:45

2.

08:50-09:35

14:50-15:35

 

велики одмор 15 минута

3.

09:50-10:35

15:50-16:35

4.

10:40-11:40

16:40-17:40

5.

11:45-12:30

17:45-18:30

6.

12:35-13:20

18:35-19:20

7.

13:25-14:10

19:25-20:10

 

 

распоред звоњења за пету недељу надокнаде 24.3.-27.3.2020.

часови

 

 

1.

08:00-08:45

14:00-14:45

2.

08:50-09:35

14:50-15:35

 

велики одмор 15 минута

3.

09:50-10:35

15:50-16:35

4.

10:40-11:25

16:40-17:25

5.

11:30-12:30

17:30-18:30

6.

12:35-13:20

18:35-19:20

7.

13:25-14:10

19:25-20:10

 

распоред звоњења за шесту недељу надокнаде 31.3.-03.4.2020.

часови

 

 

1.

08:00-08:45

14:00-14:45

2.

08:50-09:35

14:50-15:35

 

велики одмор 15 минута

3.

09:50-10:35

15:50-16:35

4.

10:40-11:25

16:40-17:25

5.

11:30-12:15

17:30-18:15

6.

12:20-13:20

18:20-19:20

7.

13:25-14:10

19:25-20:10

 

У Новом Саду,                                                                        Директор школе

Дана:  26.2.2020.                                                               Славољупка Михајловић            

                                                                                                             

Документе можете преузети на следећим линковима:

План надокнаде 2020. година.docx

ODLUKA.pdf