„Уметност у три потеза“ (недеља Дана школе) 25.11.2019.

„Уметност у три потеза“ (недеља Дана школе)
25.11.2019. (Темеринска зграда)