ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

ОД ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНЕ
УЖИНУ, БОРАВАК И ШКОЛСКИ ДИНАР

УПЛАЋИВАЋЕТЕ НА ЖИРО РАЧУН ШКОЛЕ – РОДИТЕЉСКИ ДИНАР

840-2313760-71

ЗБОГ ЛАКШЕГ ПРЕПОЗНАВАЊА И КЊИЖЕЊА ВАШИХ УПЛАТА МОЛИМО ВАС ДА УПЛАТИЛАЦ БУДЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ДЕТЕТА ( НЕ РОДИТЕЉА),

ОБАВЕЗНО У ПОЗИВУ НА БРОЈ УПИСАТИ РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ НПР. 5-1

МОЛИМО ВАС ДА НЕ САСТАВЉАТЕ УПЛАТЕ НА ПРИМЕР УЖИНУ И ШКОЛСКИ ДИНАР НА ЈЕДНУ УПЛАТНИЦИ, НЕГО НА ПОЈЕДИНАЧНЕ.

У ПРИЛОГУ ОВОГ ДОПИСА НАЛАЗИ СЕ ПРИМЕРАК УПЛАТНИЦЕ.

РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ - ПРИЛОГ