Стручна служба

ПСИХОЛОГ

Бранислава Јевтић

Слађана Марковић

 

ПЕДАГОГ

Јелена Куриџа

 

ДЕФЕКТОЛОГ

Ардита Рамадани   

 

ПЕДАГОШКИ АСИСТЕНТ

Зорица Калањош