Стручна већа

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ

ПРВИ РАЗРЕД

Снежана Пајић

Сања Савић Миљевић

Марија Јеремијић

Марко Јукић

Јулијана Вуксан

Славица Јакшић

Гордана Гутаи

Душанка Јукић

 

  ДРУГИ РАЗРЕД

Оливера Станић

Љубица Матијевић

Ана Крстић

Биљана Вуковић

Драгана Вулетин Фалуши

Татјана Тодоровић

Оливера Марић

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Марија Љубојевић

Ружица Савановић

Рената Јевтић

Биљана Јововић

Бранка Шеперац

Милена Малчић

Марија Чекић

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Јелица Радак

Тања Копривица

Олгица Стојимировић

Весна Медић

Халина Гроховска Вучићевић

Марија Јовановић

Бранислава Лукић

Снежана Бујић

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Биљана Убипарип

Светлана Мунћан

Вера Лопушина

Живанка Мајсторовић

Маријана Поповић

Зорица Гуцунски

Јелена Галић Стевановић

Данка Јовановић

Сања Лаловић

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

Бранкица Николић

Снежана Савић

Наташа Јованић

Оливера Вајда

Ана Ковачевић

Дарко Ждралић

Војин Томић

 

ИСТОРИЈА

Марија Мандић Радека

Дејан Радека

Јасна Радишић

Ана Рагаји

 

 

ГЕОГРАФИЈА

Биљана Рончевић

Сандра Антић

Данијела Карапанџин

 

БИОЛОГИЈА

Златица Косановић

Радослав Јовановић

Нада Првуловић

Маријана Токин 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Снежана Протић

Адријана Јовановић

Биљана Оравец

Милан Добановачки

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Слободанка Перковић

Мирјана Павловић

Биљана Балог

 

ФИЗИКА

Мирјана Бојић

Силвана Живковић

Ања Беговић

 

ХЕМИЈА

Драгана Лончар

Биљана Милановић

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Снежана Радић

Жељка Прцовић

Татјана Гашић

Драгана Вовчук

Љиљана Копитовић

Марија Урач

Биљана Николић

Николина Кнежевић Калањ

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Гордана Зељковић

Олга Ердељан Станић

 

 

 

РУСКИ ЈЕЗИК

Марина Буразин

Душанка Бабић

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Светислав Милошевић

Милан Кисачанин

Јасна Кајиш

Драгослав Биочанин

Јелена Патак

Марија Митровић

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Алфред Келемен

Сандра Терзић

Бојана Секулић

Светлана Јаковљевић

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 

Слободан Ковачев

Сандра Терзић

Бојана Секулић

Светлана Јаковљевић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Ружица Јурешић

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА

Стеван Станић-православни катихизис

Нада Курјак-православни катихизис

Јасна Кекић- православни катихизис

Елеонора Мате-католичка црква

Мухамед Зиљкић-исламска заједница

 

ЈЕЗИЦИ СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Марија Кукучка Супекова-Словачки језик

Оливера Јаковљев-Русински језик