Стручна већа

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ

ПРВИ РАЗРЕД

Јелица Радак

Тања Копривица

Олгица Стојимировић

Весна Медић

Халина Гроховска Вучићевић

Марија Јовановић

Бранислава Лукић

Снежана Бујић

ДРУГИ РАЗРЕД

Снежана Пајић

Сања Савић Миљевић

Гордана Шарић

Марија Јеремијић

Марко Јукић

Јулијана Вуксан

Славица Јакшић

Гордана Гутаи

Душанка Јукић

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Оливера Станић

Љубица Матијевић

Ана Крстић

Весна Миолски

Биљана Вуковић

Драгана Вулетин Фалуши

Татјана Тодоровић

Оливера Марић

Четврти разред

Данка Вучковић

Мирослава Јанковић

Ружица Савановић

Рената Јевтић

Бранка Шеперац

Биљана Јововић

Милена Малчић

Марија Љубојевић

Марија Чекић


ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Биљана Убипарип

Светлана Мунћан

Вера Лопушина

Живанка Мајсторовић

Маријана Поповић

Зорица Гуцунски

Јелена Галић Стевановић

Данка Јовановић

Сања Лаловић

 

МАТЕМАТИКА

Бранкица Николић

Снежана Савић

Наташа Јованић

Оливера Вајда

Ана Ковачевић

Дарко Ждралић

Војин Томић

 

ИСТОРИЈА

Олга Ковачевић

Марија Мандић Радека

Дејан Радека

 

ГЕОГРАФИЈА

Биљана Рончевић

Сандра Антић

Данијела Карапанџин

Милица Кузман

 

БИОЛОГИЈА

Златица Косановић

Радослав Јовановић

Нада Првуловић

Гордана Ракочевић

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Снежана Протић

Адријана Јовановић

Биљана Оравец

Милан Добановачки

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Слободанка Перковић

Мирјана Павловић

Биљана Балог

 

ФИЗИКА

Мирјана Бојић

Мирјана Папић

Силвана Живковић

 

ХЕМИЈА

Драгомир Топалски

Драгана Лончар

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Снежана Радић

Жељка Прцовић

Татјана Гашић

Драгана Вовчук

Љиљана Копитовић

Драгана Поповић

Јована Бачкалић

Александра Живановић

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Гордана Зељковић

Олга Ердељан Станић

 

РУСКИ ЈЕЗИК

Марина Буразин

Милана Борковић

Душанка Бабић

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Светислав Милошевић

Милан Кисачанин

Јасна Кајиш

Татјана Тодорчевић

Драгослав Биочанин

Марија Митровић

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Перо Јовановић

Алфред Келемен

Сандра Терзић

Бојана Секулић

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Слободан Ковачев

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Ружица Јурешић

 

ВЕРСКА НАСТАВА

Оливера Дувњак-православни катихизис

Стеван Станић-православни катихизис

Јелена Билић-православни катихизис

Елеонора Мате-католичка црква

Мухамед Зиљкић-исламска заједница

 

ЈЕЗИЦИ СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Марија Кукучка Супекова-Словачки језик

Оливера Јаковљев-Русински језик