Документа

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Правилник о изменама и допуни правилника о школском календару

PDF icon Правилник о изменама и допуни правилника о школском календару

План јавних набавки за 2021. годину

Plain text icon План јавних набавки за 2021. годину

ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020

Office spreadsheet icon ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020

ОДГОВОР

Microsoft Office document icon ОДГОВОР

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ

Microsoft Office document icon ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ- НАБАВКА РАДОВА

Microsoft Office document icon ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ- НАБАВКА РАДОВА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВИ-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВИ-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Microsoft Office document icon ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА о додели уговора

File ОДЛУКА о додели уговора

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ

File ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ

ОДГОВОР

Microsoft Office document icon ОДГОВОР

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

File КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛА ЗА OДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛА ЗА OДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Pages