Документа

ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020

Office spreadsheet icon ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020

ОДГОВОР

Microsoft Office document icon ОДГОВОР

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ

Microsoft Office document icon ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ- НАБАВКА РАДОВА

Microsoft Office document icon ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ- НАБАВКА РАДОВА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВИ-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВИ-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Microsoft Office document icon ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА о додели уговора

File ОДЛУКА о додели уговора

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ

File ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ

ОДГОВОР

Microsoft Office document icon ОДГОВОР

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

File КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛА ЗА OДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛА ЗА OДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

План јавних набавки за 2020. годину

PDF icon План јавних набавки за 2020. годину

Табела за салу

File Табела за салу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

Microsoft Office document icon ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

Microsoft Office document icon ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

Pages