ОДЕЉЕЊСКА СТАРЕШИНСТВА

ОДЕЉЕЊСКА СТАРЕШИНСТВА -  разредна  настава 2018/19.

Ред број.

Име и презиме

Одељењско

старешинство

1.    Т.

Јелица Радак

I-1

2.    Ч.

Тања Копривица

I-2

3.    Ч.

Олгица Стојимировић

I-3

4.    Ч.

Весна Медић

I-4

5.    В.

Халина Гроховска Вучићевић

I-5

6.    В.

Марија Јовановић

I-6

7.    В.

Бранислава Лукић

I-7

8.    В.

Снежана Бујић

I-8

10.   Т.

Снежана Пајић

II-1

11.  Ч.

Сања Савић Миљевић

II-2

12.  Ч.

Гордана Шарић

II-3

13. Ч

Марија Јеремијић

II-4

14.  Ч.

Марко Јукић

II-5

15.  В.

Јулијана Вуксан

II-6

16.  В.

Славица Јакшић

II-7

17.  В.

Гордана Гутаи

II-8

18.  В.

Душанка Јукић

II-9

18.  Т.

Оливера Станић

III-1

19.  Ч.

Љубица Матијевић

III-2

20.  Ч.

Ана Крстић

III-3

21.  Ч.

Весна Миолски

III-4

22.  Ч.

Биљана Вуковић

III-5

23.  В.

Драгана Фалуши

III-6

24.  В.

Татјана Тодоровић

III-7

25  .В.

Оливера Марић

III-8

26.  Т.

Данка Вучковић

IV-1

27.  Т.

Мирослава Јанковић

IV-2

28.  Ч.

Ружица Савановић

IV-3

29.  Ч.

Рената Јевтић

IV-4

30.  Ч.

Бранка Шеперац

IV-5

31.  Ч.

Биљана Јововић

IV-6

32  .В.

Милена Малчић

IV-7

33.  В.

Марија Љубојевић

IV-8

34.  В.

Марија Чекић

IV-9

 

 

ОДЕЉЕЊСКА СТАРЕШИНСТВА – предметна настава 2018/19.

Ред.     

Број

Име и презиме

Одељењско

старешинство

1.   Т.

Данка Јовановић

V-1

2.   Т.

Радослав Јовановић

V-2

3.   Ч.

Мирјана Павловић

V-3

4.   Ч.

Ана Ковачевић

V-4

5.   Ч.

Олга Ердељан

V-5

6.   Ч.

Светлана Мунћан

V-6

7.   В.

Марија Мандић Радека

V-7

8.   В.

Татјана Тодорчевић

V-8

   9.   В.

Сандра Терзић

V-9

10.   Т.

Бранислава Јевтић

VI – 1

11. Т.

Јелена Куриџа

VI– 2

12. Ч.

Дарко Ждралић

VI– 3

13. Ч.

Маријана Поповић

VI– 4

14. Ч.

Нада Првуловић

VI– 5

15. Ч.

Олгица Ковачевић

VI– 6

16. В.

Сандра Антић

VI– 7

17. В.

Слободанка Перковић

VI– 8

18. В.

Зорица Гуцунски

VI– 9

19. Т.

Јелена Бојанић

VII– 1

20. Ч.

Марина Буразин

VII– 2

21. Ч.

Драгана Поповић

VII– 3

22. Ч.

Златица Косановић

VII– 4

23. Ч.

Живанка Мајсторовић

VII – 5

24. Ч.

Мирјана Папић

VII –  6

25. В.

Биљана Рончевић

VII –  7

26. В.

Бранкица Николић

VII –  8

27. Т.

Алфред Келемен

VIII – 1

28. Т.

Дејан Радека

VIII – 2

29. Ч.

Слободан Ковачев

VIII – 3

30. Ч.

Гордана Зељковић

VIII – 4

31. Ч.

Биљана Убипарип

VIII – 5

32. Ч.

Снежана Савић

VIII–  6

33. Ч.

Снежана Радић

VIII – 7

34. В.

Оливера Вајда

VIII – 8

35. В.

Драгослав Биочанин

VIII – 9