Пробно тестирање за ученике седмог разреда и годишњи тест за ученике четвртог разреда

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања  реализује активности у циљу остваривања Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године и пратећег Акционог плана за период од 2021. до 2023. године, за спровођење Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године.

 

У складу са тим планирана је реализација и организација пробног тестирања за ученике седмог разреда и годишњи тест за ученике четвртог разреда у школској 2021/2022. години.

Dopis - učenici 4 razreda.pdf

Dopis- učenici 7 razreda.pdf