Документа

Oдговори на питања

File одговори-на-питања.docx

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА- ДОБРА- РАДИ ЗАКЉУЧИВАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ- НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

Microsoft Office document icon Izmenjena-konkursna-dokumentacija-2.doc

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – Услуга физичко-техничког обезбеђења објеката

File izmenjena-konkursna-dokumentacija.docx

План јавних набавки за 2018. годину

PDF icon PlanZaPortal-dusanrad2018-Izmena-19-3-2018.pdf

Нова систематизација

Microsoft Office document icon nova-sistematizacija.doc

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору – образовање

File obaveštenje-o-zaklj.ugovoru-образовање.docx

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору – хигијена

File obaveštenje-o-zaklj.ugovoru-хигијена.docx

Предлог новог статута

Microsoft Office document icon predlog-novog-statuta.doc

Обавештење о закљученом уговору – струја

File obaveštenje-o-zaklj.ugovoru-струја.docx

Одлука о додели уговора – хигијена 2018

Microsoft Office document icon odluka-o-dodeli-ugovora-higijena-2018.doc

Одлука о додели уговора – образовање 2018

Microsoft Office document icon odluka-o-dodeli-ugovora-obrazovanje-3a-2018.doc

Одлука о додели уговора – струја 2018

Microsoft Office document icon odluka-o-dodeli-ugovora-struja-2018.doc

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

File 20183.docx

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке у отвореном поступку

Microsoft Office document icon prethodni-poziv-образовање.doc

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности

Microsoft Office document icon prethodni-poziv-хигијена-2018.doc

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке у отвореном поступку

Microsoft Office document icon prethodni-poziv-gas.doc

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ ЈНМВ – 7/8/2018

Microsoft Office document icon konkursna-dokumentacija.doc

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛА ЗА OДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Microsoft Office document icon KD-MATERIJAL-ZA-HIGIJENU-2018.doc

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА набавка добара – електричне енергије јавна набавка мале вредности

Microsoft Office document icon struja-2018.doc

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке у отвореном поступку

Microsoft Office document icon prethodni-poziv-струја.doc

Pages