Документа

О Д Л У К A о додели уговора

Microsoft Office document icon odluka-o-dodeli-ugovora-opremanje-školske-kuhinje-2018.doc

ОДЕЉЕЊСКА СТАРЕШИНСТВА – разредна настава 2018/19

File одељењска-старешинства-2018-19.docx

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

Microsoft Office document icon OBAVESTENJE-O-PRODUZENJU-1.doc

ОДГОВОР

Microsoft Office document icon ODGOVOR-RADOVIC-1.doc

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ ЈНМВ – 7/27/2018

File Konkursna-dokumentacija-1.docx

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР

File ШКОЛСКИ-КАЛЕНДАР.docx

Распоред одељења по сменама за школску 2018/2019. годину

File Распоред-одељења-по-сменама-за-школску-2018.docx

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

File tabele_kalendar_18_19_osnovne.docx

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

Microsoft Office document icon OBAVESTENJE-O-YAKLJUCENOM-UGOVORU.doc

О Д Л У К А о додели уговора

File ODLUKA-O-DODELI-UGOVORA.docx

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

Microsoft Office document icon IZMENA KONKURSNE DOKUMANTACIJE RADOVIC 25.07.2018.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВЕ РАДОВА

Microsoft Office document icon OBAVESTENJE O PRODUZENJU 25.07.2017.doc

ОДГОВОР 25.07.2018

Microsoft Office document icon ODGVOR 25.07.2018.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

Microsoft Office document icon OBAVESTENJE O PRODUZENJU (1)-2.doc

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

Microsoft Office document icon IZMENA KONKURSNE DOKUMANTACIJE RADOVIC 1-2.doc

ОДГОВОР

Microsoft Office document icon ODGOVOR RADOVIC.doc

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

Microsoft Office document icon IZMENA KONKURSNE DOKUMANTACIJE RADOVIC.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

Microsoft Office document icon OBAVESTENJE O PRODUZENJU.doc

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ

Microsoft Office document icon DR KROV I PUMPE 1.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

File ObavestenjeOPodnetomZahtevuZaZastituPrava (1) (1).docx

Pages