Документа

Одговор на питање заинтересованог лица

PDF icon odgovor-na-pitanja-zainteresovanog-lica.pdf

Измењена конкурсна документација

PDF icon Izmenjena-konkursna-dokumentacija.pdf

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ ЈНМВ – 7/7/2017

Microsoft Office document icon os-dusan-radovic-nova-KD.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ СОБАРА – СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ ЗА ГРЕЈАЊЕ ЈНОП – 7/7

Microsoft Office document icon обавештење-о-продужетку-рока.doc

Образац структуре цене

File Образац-структуре-цене.docx

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности – хигијена2017

File obaveštenje-o-zaklj.ugovoru-хигијена-2017.docx

СПЕЦИФИКАЦИЈА

File SPECIFIKACIJA.xlsx

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности-образовање

File obaveštenje-o-zaklj.ugovoru-obrazovanje-2017-2.docx

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности-осигурање

File obaveštenje-o-zaklj.ugovoru-osiguranje-2017.docx

Oдговор на питање

File одговор-на-питање.docx

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛА ЗА OДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЈНМВ – 7/9/2017

Microsoft Office document icon KD-MATERIJAL-ZA-HIGIJENU-2017.doc

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЈНМВ – 7/10/2017

Microsoft Office document icon KONKURSNA-D.-RADOVIC-осигурање-2017.г..doc

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ ЈНМВ – 7/7/2017

Microsoft Office document icon gas-Konkursna-dok-2.doc

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору – котларница

File obaveštenje-o-zaklj.ugovoru-котларница.docx

Одлука о додели уговора – котларница

File Одлука-о-додели-уговора-котларница.docx

Измена и допуна

Microsoft Office document icon IZMENA-I-DOPUNA-radovic.doc

Обавештење о продужењу рока

Microsoft Office document icon OBAVESTENJE-O-PRODUZENJU-ROKA.doc

Одговор

Microsoft Office document icon odgovor-1-radovic.doc

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Microsoft Office document icon KD-RADOVIC-doraditi-ЈНМВ.doc

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

File poziv-za-podnosenje-ponuda.docx

Pages