Документа

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Microsoft Office document icon PRETHODNO-OBAVESTENJE-DUSAN-KROV-I-PUMPE-1.doc

План јавних набавки за 2018. годину

PDF icon PLAN2018PROSV08042071dusanrad14042018-4.pdf

План јавних набавки за 2018. годину

PDF icon PlanZaPortal-dusanrad2018.pdf

ЗАПИСНИК са 22. редовне седнице Школског одбора

File 22.-ред.седница-28.12.17..docx

Одлука о додели уговора – обезбеђење 2017

Microsoft Office document icon odluka-o-dodeli-ugovora-obeznedjenje-2017.doc

Одговор – обезбеђење 2

Microsoft Office document icon Одговор-обезбеђење-2.doc

Одговор – обезбеђење

Microsoft Office document icon Одговор-обезбеђење.doc

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА– Услуга физичко-техничког обезбеђења објеката

File ЈАВНА-НАБАВКА-МАЛЕ-ВРЕДНОСТИ-УСЛУГА–-Услуга-физичко-техничког-обезбеђења-објеката.docx

ГПРШ 2017-18

File ГПРШ-2017-18.docx

Oдељењска старешинства 2017-18

File Oдељењска-старешинства-2017-18.docx

РАСПОРЕД ИНДИВИДУАЛНИХ РАЗГОВОРА

File РАСПОРЕД-ИНДИВИДУАЛНИХ-РАЗГОВОРА-ПРИМЕР.docx

Распоред одржавања додатне и допунске наставе

File Распоред-одржавања-додатне-и-допунске-наставе.docx

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности

File obaveštenje-o-zaklj.ugovoru-адаптација.docx

Табеларни преглед календара 2017-18.

PDF icon tabelarni-pregled-kalendara-2017-18..pdf

Правилник – ОШ Секретаријат 17-18

Microsoft Office document icon Pravilnik-OŠ-Sekretarijat-17-18.doc

Одлука о додели уговора – адаптација

File Одлука-о-додели-уговора-адаптација.docx

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Microsoft Office document icon POZIV-6.doc

Душан Радовић – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Microsoft Office document icon DUSAN-RADOVIC-KD-3-2.doc

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом оквирном споразуму у отвореном поступку

File obaveštenje-o-zaklj.ugovoru-кухиња-2017-2.docx

Измена конкрусне документације у складу са чл 63

File Измена-конкрусне-документације-у-складу-са-чл-63.docx

Pages