Документа

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВИ-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВИ-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Microsoft Office document icon ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Microsoft Office document icon ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА о додели уговора

File ОДЛУКА о додели уговора

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

О Д Л У К A о додели уговора

Microsoft Office document icon О Д Л У К A о додели уговора

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ОСИГУРАЊА

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ОСИГУРАЊА

О Д Л У К У о додели уговора

Microsoft Office document icon О Д Л У К У о додели уговора

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности

File О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ

File ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ

О Д Л У К A о додели уговора

Microsoft Office document icon О Д Л У К A о додели уговора

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности

File О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности

ОДГОВОР

Microsoft Office document icon ОДГОВОР

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

File КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛА ЗА OДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Microsoft Office document icon КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛА ЗА OДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

План јавних набавки за 2020. годину

PDF icon План јавних набавки за 2020. годину

Pages